Plusklas

De plusklas op Noord-Beveland bestaat uit leerlingen van de drie Alberoscholen op Noord-Beveland: obs de Vliete, obs de Zuidvliet en obs het Stelleplankier.

 

Leerlingen die meerbegaafd zijn krijgen naast de gewone lessen in de groep extra uitdaging aangeboden door samen te werken aan projecten uit de Pittige Plustorens, het leren stellen van onderzoeksvragen en het centraal stellen van 'leren leren'.

Het doel van het werken in deze plusgroepen is dat deze leerlingen, naast het contact met gelijkgestemden, ook leren om:

  • door te zetten
  • samen te werken / te luisteren naar elkaars argumenten / om te gaan met kritiek
  • te leren plannen
  • creativiteit te gebruiken in het uitvoeren van de opdrachten
  • te presenteren aan de plusgroep of een andere groep in de school

Elk project wordt afgesloten met een reflectie: ‘Wat heb ik ervan geleerd, wat ga ik een volgende keer anders/ beter doen?’

De lessen in de plusklas worden verzorgd door juf Jo-Anne de Dreu en vinden plaats op de Vliete in Wissenkerke.