Kwaliteit

Onder het kopje 'onze school' wordt uitgebreid beschreven op welke wijze wij de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren en waarborgen. 

 

Kwaliteit onderwijs onderbouw

De leerkrachten van de onderbouw werken thematisch. Middels themaplanners waarin activiteiten, lesdoelen, instructie en materialen worden genoteerd, wordt er in blokken van 4 weken aan een thema gewerkt.

Leerkrachten houden middels het leerlingvolgsysteem KIJK de vorderingen en leerresultaten van de leerlingen nauwkeurig bij. Het aangeboden werk (leerstof) kan hierdoor op maat aan de leerlingen aangeboden worden.