Fietsenstalling

De fietsenstallingen op onze school zijn niet erg groot. Steeds meer leerlingen die dicht bij school wonen pakken tegenwoordig hun fiets.

Om te voorkomen dat fietsen beschadigen of er niet meer bij passen willen we de leerlingen die dicht bij school wonen vragen hun fiets thuis te laten.

Dit betreft leerlingen ten zuiden van de Havelaarstraat.

De leerlingen van groepen 1 t/m 4 mogen hun fiets zetten in de fietsenstalling van de onderbouw en de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 in de fietsenstalling van de bovenbouw.