In vroeger tijden lag op de plaats van het huidige dorp Colijnsplaat een grote schorre. Op dit schorre, dat door water gescheiden was van het overige Noord-Beveland, lieten schaapherders (Stellenaars) hun schapen grazen. Op de hoogstgelegen plaats werd een plateau opgeworpen ter bescherming tegen plotseling optredende hoge waterstanden. Die verhoging noemde men een Stelle.
De aan- en afvoer geschiedde voor een belangrijk deel per boot en zo lag er op de plaats waar nu nog de oude haven te zien is een soort aanlegsteiger: Het Stelleplankier
Een mooie metafoor voor onze school: ‘De Stelle’ is een veilige en vertrouwde plek voor onze kinderen waar ze zich kunnen ontwikkelen. Via het Plankier krijgen ze kennis, vaardigheden en vertrouwen aangevoerd en staan ze in verbinding met de omgeving. Via het Plankier zetten ze de eerste stap in de school en vertrekken ze weer om verder hun weg in de wereld te ontdekken.