Gescheiden ouders

Als ouders van een kind gaan scheiden is dat een zeer ingrijpende gebeurtenis. Dat geldt voor de ouders, maar in nog sterkere mate voor hun kinderen. Vaak komt voor kinderen de scheiding onverwacht. In andere situaties is er al gedurende lange tijd sprake van spanningen. In alle gevallen heeft dit gevolgen voor de kinderen. Op school worden wij via de kinderen met de scheiding geconfronteerd. Om duidelijk te maken hoe wij hiermee omgaan is het protocol omgaan met gescheiden ouders opgesteld.

Het is belangrijk dat de directie van Het Stelleplankier schriftelijk op de hoogte wordt gebracht over een eventuele scheiding, waarbij je duidelijk aangeeft wie van de ouders door de rechter is belast met het ouderlijk gezag. Ook hebben wij voor de informatieverstrekking eventuele nieuwe adresgegevens nodig en gegevens met betrekking tot bereikbaarheid van zowel de vader en de moeder. In het protocol is hiervoor een formulier te vinden.