Hoofdluis

Iedere school heeft er bij tijd en wijle last van: hoofdluis.                                                  

De hoofdluis is niet echt te voorkomen. Wel kunnen we een aantal maatregelen nemen ter bestrijding van deze luis óf om verdere verspreiding te voorkomen.

In ieder geval wordt steeds na een vakantie gecontroleerd door een aantal vrijwilligers en verder ook in geval er al op school hoofdluis is geconstateerd. Mocht er sprake zijn van hoofdluis bij jouw kind dan zal de school je hierover zo snel mogelijk informeren. Uiteraard zijn de vrijwilligers die de controles uitvoeren discreet. 

Controleert zelf je kind(eren) thuis ook alstublieft regelmatig op hoofdluis.  Mocht je constateren dat er hoofdluis is bij jouw zoon of dochter dan stellen we het erg op prijs als je de school even informeert zodat we kunnen proberen te voorkomen dat het zich verder verspreidt. 

 

Meer informatie over de huidige behandeladviezen van hoofdluis vindt u op de site van het RIVM