Leerlingenraad

Leerlingenraad

Ons motto luidt: Niet alleen praten over, maar ook praten met leerlingen.

 

De leerlingenraad bestaat uit een groep enthousiaste klassenvertegenwoordigers die gekozen zijn door leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. De leerlingenraad denkt mee en kunnen suggesties geven voor activiteiten en veranderingen die op school (kunnen) plaatsvinden. De klassenvertegenwoordigers zijn de spreekbuis voor de leerlingen. Leerlingen raken op deze manier nog meer betrokken bij de school, voelen zich serieus genomen en helpen het team en ouders om goede stappen binnen de organisatie te zetten. De voorstellen van de leerlingenraad worden besproken binnen de teamvergaderingen en/of MR.

De leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit:
 Cheyenne groep 5
Lynn  groep 6
Laurise groep 7
Leonardo en Joel groep 8

Elk jaar worden er nieuwe verkiezingen gehouden in groep 5 t/m 8. Alle leerlingen mogen zich kandidaat stellen.

Juf Esther en juf Marjan zijn vanuit het team betrokken bij de leerlingenraad.