Leerlingenraad

Leerlingenraad

Ons motto luidt: Niet alleen praten over, maar ook praten met leerlingen.

 

De leerlingenraad bestaat uit een groep enthousiaste klassenvertegenwoordigers die gekozen zijn door leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. De leerlingenraad denkt mee en kunnen suggesties geven voor activiteiten en veranderingen die op school (kunnen) plaatsvinden. De klassenvertegenwoordigers zijn de spreekbuis voor de leerlingen. Leerlingen raken op deze manier nog meer betrokken bij de school, voelen zich serieus genomen en helpen het team en ouders om goede stappen binnen de organisatie te zetten. De voorstellen van de leerlingenraad worden besproken binnen de teamvergaderingen en/of MR.

De leerlingenraad bestaat in 2020-2021 uit:
Bo Geelhoed groep 8
Sam Bertels  groep 7

Elk jaar worden er nieuwe verkiezingen gehouden in groep 5 t/m 8. Alle leerlingen mogen zich kandidaat stellen.
De verkiezingen voor het schooljaar 2020-2021 moeten nog plaatsvinden. 

Juf Esther is vanuit het team betrokken bij de leerlingenraad.