Pauzehap en traktaties

Alle kinderen krijgen ‘s morgens op school de gelegenheid een hapje en of een drankje te gebruiken. Het is beslist niet de bedoeling dat de kinderen snoep (zoals mars, chocola, lolly’s, priklimonade en grote koeken) meebrengen.
Tussen de middag lunchen de kinderen met de juf of meester in de eigen klas. We stimuleren een gezonde broodtrommel.
Graag eten en drinken in bekers, bakjes en broodtrommels meegeven. Hiermee dragen we een steentje bij aan het verminderen van afval.

Bij bijzondere gebeurtenissen, zoals een verjaardag, mogen de kinderen trakteren in de eigen klas. Op school zijn we voorstander van gezonde traktaties.

Op dinsdag is het gruitdag. De gemeente Noord Beveland subsidieert fruit en groente voor de  basisschoolleerlingen. Dit betekent dat elke dinsdag leerlingen in de ochtendpauze een gezond pauzehapje wordt aangeboden. De keuze is aan jullie zelf om naast deze gruithap ook een eigen pauzehap mee te geven.