Plannen, protocollen en schoolregels

Hier vindt u:

 

schoolgids en schoolplan

vervangingsbeleid

ouderbijdrage

klachtenregeling

gescheiden ouders

schoolregels

fietsenstalling

communicatieplan

dyslexieprotocol

meldcode huiselijk geweld

burgerschapsbeleidsplan en sociale integratie

 

Het Veiligheidsplan omvat onderstaande inhoud:

1. Visie op schoolveiligheid 

2. Veiligheids (arbo)coördinator

3. Preventiemedewerker

4. Bedrijfshulpverlener

5. Coördinator ontruimingsplan

6. Vertrouwenspersonen

7. Protocollen:

  • Protocol pesten 

  • Protocol social media 

  • Protocol fysiek, verbaal en psychisch geweld en agressie 

  • Protocol discriminatie 

  • Protocol vernielingen 

  • Protocol seksuele intimidatie 

  • Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen 

  • Protocol opvang personeel en leerlingen bij ernstige incidenten