Schoolgids en schoolplan

Schoolgids

De schoolgids staat alleen nog online bij Scholen op de kaart.
Via deze link kom je op de pagina van Het Stelleplankier. Via de button `download de schoolgids´ kun je de schoolgids als PDF downloaden.

In deze gids geven we aan waar de school voor staat, hoe de school is georganiseerd, welke ondersteuning aan je kind gegeven kan worden, welke resultaten we bereikt hebben en hoe we ons onderwijs willen ontwikkelen. Wij willen je graag duidelijk maken wat je van de school mag verwachten en ook wat van jou als ouder wordt verwacht. 

Schoolplan

Je kunt hier het schoolplan 2019-2023 downloaden.