Vrijwillige ouderbijdrage

 

Om activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Schoolfeest e.d. te kunnen organiseren vragen we ouders ieder jaar om een vrijwillige bijdrage. Deze zogenoemde oudergelden worden beheerd door de penningmeester van de ouderraad. Je ontvangt, op naam van het oudste kind, voor alle kinderen uit het gezin een betalingsverzoek. Het betalingsverzoek bestaat uit:

 • Vrijwillige ouderbijdrage:
  -1e kind €19,-
  -2e kind €17,- 
  -3e kind €14,-
  (Stroomt een leerling gedurende het schooljaar in wordt er €1,- per maand in mindering gebracht)
 • Schoolreis groep 1-2    €10,-
 • Schoolreis groep 3-6    €30,-
 • Schoolkamp groep 7-8 €55

We maken hiervoor gebruik van schoolkassa. Het betalingsverzoek versturen we via Parro.