Onze groepen

Onze school werkt met 4 stamgroepen.

Hiernaast stellen ze zich kort aan u voor.