groep 1-2

Welkom op de pagina van groep 1 en 2

 

Groep 1&2 is dit schooljaar gestart met 17 leerlingen. In groep 2 zitten momenteel 11 leerlingen en groep 1 is gestart met 10 kleuters. In de loop van het schooljaar komen er nog een klein aantal bij.
We werken in groep 1&2 thematisch. Alle activiteiten worden gekoppeld aan het thema dat op dat moment centraal staat in de groep.
Alle activiteiten zoals, knutselen, voorbereidende lees/taal-rekenactiviteiten en muziek,  sluiten aan bij het thema. 

Met een thema zijn we 3 à 4 weken bezig. Via Parro worden ouders op de hoogte gehouden van de thema’s waarmee gewerkt wordt en wat de kinderen hebben geleerd.


Na de zomervakantie zijn we begonnen met het thema: een nieuw schooljaar. Tijdens dit thema leren we goede omgangsvormen en maken we de klas gezellig met onze knutselwerkjes. De komende maanden staan onder andere de thema’s: het restaurant, herfst, sinterklaas en kerst op de planning.

We spelen, werken en leren in de gecombineerde groep 1&2 waar mogelijk samen.

We hebben twee juffen: maandag t/m woensdag is juf Carla in de klas en op donderdag en vrijdag is juf Saskia onze juf. Op maandagmiddag en dinsdagmiddag is juf Femke extra in de klas om te ondersteunen. 

De leerkracht heeft dan haar handen vrij om met kleine groepjes te werken.