groep 3-4

Welkom op de pagina van groep 3 en 4

Welkom op de pagina van groep 3/4.

 

In deze groep zitten 25 kinderen; 8 kinderen in groep 4 en 17 kinderen in groep 3.

Juf Tamara Slabbekoorn en meester Sjoerd Slotema zijn de leerkrachten van deze groep.

Juf Tamara werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Meester Sjoerd werkt op vrijdag.

 

In de klas vinden we het belangrijk dat iedereen op een rustige en fijne manier kan leren, ontdekken en spelen. Daarvoor is het belangrijk dat we rekening houden met elkaar en goed naar elkaar luisteren. Op deze manier is het fijn voor zowel de kinderen als de leerkracht.

 

Groep 3

In groep 3 staat het aanvankelijk lezen, het leren rekenen en schrijven centraal.

Elke dag wordt er veel tijd besteed aan het automatiseren van letters en woorden.

Leerlingen krijgen elke dag nieuwe letters en woordjes aangeboden die ze zelfstandig met behulp van spelletjes, werkbladen, leesboekjes en het computerprogramma "Zoem" verwerken.

De geleerde letters en woorden worden met schrijfletters van het verbonden schrift in hun schrijfschrift (methode pennenstreken) geschreven.

De betekenis van woorden wordt uitgelegd via de methode Veilig Leren Lezen. Ook aan het leren rekenen wordt elke dag veel aandacht besteed.

Maandagmiddag gaat groep 3 samen met groep 4 naar "de Brug" voor de gymles. Dinsdagochtend  is er GVO/HVO voor de kinderen die dit willen volgen. In de middag wordt er aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling met behulp van de methode "Kwink".

Op woensdagmiddag is er tijd om in de hoeken (bouwhoek, speelhoek, etc.) te spelen.

Ook wordt er dan wereldoriëntatie gegeven. Donderdagmiddag staat er engels en verkeer op het programma. Vrijdagmiddag staat er muziek en verschillende creatieve activiteiten op het programma.

 

Groep 4

In groep 4 wordt iedere ochtend gewerkt we aan de vakken taal, rekenen, spelling, schrijven en Estafette (technisch lezen). Op maandag gaat groep 4 de eerste 3 kwartier met juf Jeanette mee om daar te werken een het technisch lezen door middel van Estafette. 

Maandagmiddag gaan we naar de gymzaal ‘De Brug’ voor de gymles. Op dinsdagochtend is er GVO/HVO voor de kinderen die dit willen volgen. In de middag wordt er aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling met behulp van de methode "Kwink". Op woensdagmiddag wordt er onder andere wereldoriëntatie gegeven. 

Donderdagmiddag staat er engels en verkeer op het programma. Op Vrijdagmiddag staat er muziek en verschillende creatieve activiteiten op het programma.