groep 3-4

Welkom op de pagina van groep 3 en 4

Welkom op de pagina van groep 3/4.

 

In deze groep zitten 32 kinderen; 18 kinderen in groep 4 en 14 kinderen in groep 3.

 

Juf Tamara Slabbekoorn en meester René Tiebout zijn de leerkrachten van deze groep.

Juf Tamara werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Meester René werkt op maandag, woensdag en donderdag.

Op maandag heeft meester René groep 3 en 4. Ook is juf Britt (stagiaire) dan in de klas. 

Op dinsdag heeft juf Tamara groep 3 en 4. Van 11.15 tot 12.00 zijn juf Liesbeth (GVO) en juf Sandra (HVO) in de klas. Juf Britt (stagiaire) is in de ochtend in de klas en juf Jeanette (onderwijsassistent) in de middag. 

Op woensdag en op donderdagochtend heeft juf Tamara groep 3 alleen en meester René groep 4 alleen. 

Op donderdagmiddag en vrijdag heeft juf Tamara groep 3 en 4. Ook is juf Jeanette (onderwijsassistent) dan in de klas. 

 

Wat doen we in groep 3/4

Groep 3

In groep 3 staat het aanvankelijk lezen, het leren rekenen en schrijven centraal.

Elke dag wordt er veel tijd besteed aan het automatiseren van letters en woorden.

Leerlingen krijgen elke dag nieuwe letters en woordjes aangeboden die ze zelfstandig met behulp van spelletjes, werkbladen, leesboekjes en het computerprogramma "Zoem" verwerken.

De geleerde letters en woorden worden met schrijfletters van het blokschrift in hun schrijfschrift (methode pennenstreken) geschreven.

De betekenis van woorden wordt uitgelegd via de methode Veilig Leren Lezen. Ook aan het leren rekenen wordt elke dag veel aandacht besteed.

 

Groep 4

In groep 4 wordt iedere ochtend gewerkt we aan de vakken taal, rekenen, spelling, schrijven en Estafette (technisch lezen). 

Er wordt extra aandacht besteed aan het leesonderwijs. Iedere ochtend begint de groep 30 minuten met leesactiviteiten. Zo komt bijvoorbeeld het duo-lezen aan bod. Leerlingen lezen dan samen in een boekje om de beurt 2 regels. Ook werken we bijvoorbeeld op de chromebook aan Estafette. Hierbij kunnen de leerlingen zichzelf bijvoorbeeld opnemen en dit weer terug luisteren. Zo kunnen ze zelf evalueren hoe ze lezen en dit eventueel verbeteren.

 

In de klas vinden we het belangrijk dat iedereen op een rustige en fijne manier kan leren, ontdekken en spelen. Daarvoor is het belangrijk dat we rekening houden met elkaar en goed naar elkaar luisteren. Op deze manier is het fijn voor zowel de kinderen als de leerkracht.