groep 3-4

Welkom op de pagina van groep 3 en 4

In deze groep zitten 21 kinderen; 11 kinderen in groep 4 en 10 kinderen in groep 3. 

Juf Tamara Slabbekoorn en meester René Tiebout zijn de leerkrachten van deze groep.

Juf Tamara werkt voor vast op dinsdag, woensdag, donderdag. De maandag en de vrijdag wisselt ze om de week af met meester René. 

Ook is juf Lisa (stagiaire) op maandag t/m woensdag in de klas. 

Tijdens de HVO/GVO lessen in groep zijn zijn juf Liesbeth (GVO) en juf Ira (HVO) in de klas. 

Op vrijdagmiddag gaat juf Tamara met de klas gymmen. 

 

Wat doen we in groep 3/4

Groep 3

In groep 3 staat het aanvankelijk lezen, het leren rekenen en schrijven centraal.

Elke dag wordt er veel tijd besteed aan het automatiseren van letters en woorden.

Leerlingen krijgen elke dag nieuwe letters en woordjes aangeboden die ze zelfstandig met behulp van spelletjes, werkbladen, leesboekjes en het computerprogramma "Zoem" verwerken.

De geleerde letters en woorden worden met schrijfletters van het blokschrift in hun schrijfschrift (methode pennenstreken) geschreven.

De betekenis van woorden wordt uitgelegd via de methode Veilig Leren Lezen. Ook aan het leren rekenen wordt elke dag veel aandacht besteed met behulp van de methode De Wereld In Getallen.

 

Groep 4

In groep 4 wordt iedere ochtend gewerkt we aan de vakken taal, rekenen, spelling, schrijven en Blink lezen. 

Er wordt extra aandacht besteed aan het leesonderwijs. Zo komt bijvoorbeeld het duo-lezen aan bod. Leerlingen lezen dan samen in een boekje om de beurt 2 regels. Ook werken we bijvoorbeeld op de chromebook aan Estafette. Hierbij kunnen de leerlingen zichzelf opnemen en dit weer terug luisteren. Zo kunnen ze zelf evalueren hoe ze lezen en dit eventueel verbeteren.

Middels Taal Actief werken we aan spelling en taal. Voor rekenen werken we met de methode De Wereld In Getallen. 

 

In de klas vinden we het belangrijk dat iedereen op een rustige en fijne manier kan leren, ontdekken en spelen. Daarvoor is het belangrijk dat we rekening houden met elkaar en goed naar elkaar luisteren. Op deze manier is het fijn voor zowel de kinderen als de leerkracht.