groep 5-6

Welkom op de pagina van groep 5-6

 

Wij zijn een groep met 29 leerlingen waarvan er 13 in groep 5 zitten en 16 in groep 6.

De leerkrachten die lesgeven in deze groep zijn: 

Maandag: Meester Sjoerd

Dinsdag: Meester René 

woensdag: Meester Sjoerd

donderdag: Meester Sjoerd

vrijdag:  Meester Sjoerd

Wat doen we in 5-6?

Leren/leren 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen weten waarom ze iets leren en hoe het leerproces eruit ziet. Daarom staan de doelen centraal in de les en proberen we de leerlingen zelf in te laten schatten en verwoorden waar zij staan in het leerproces en wat zij nog nodig hebben om verder te komen.

 

 Taal-rekenen-spelling-technisch lezen

Deze vakken worden aangeboden via Snappet.

Snappet is een digitaal programma dat de leerling volgt en adaptief is. Dat wil zeggen , wanneer een leerling meer aankan worden de opgaven lastiger, vindt een leerling iets nog lastig dan worden de opgaven iets eenvoudiger.

Verder biedt Snappet directe feedback bij foute antwoorden, zodat leerlingen direct leren van hun fouten. Daarnaast hebben de leerlingen ook een overzicht van de verschillende doelen en zien zijn waar zij staan per doel en wat ze er nog voor moeten doen om een doel te behalen. Binnen Snappet gebruiken we dezelfde methoden die de leerlingen al kennen van vorige jaren.

 

lezen

We werken bij lezen met de methode: Blink lezen, een nieuwe leesmethode die op een speelse manier het begrip maar ook de leesvaardigheid in technisch opzicht ondersteunt. We werken met thema's waar we zoveel mogelijk andere vakken aan proberen te koppelen. We lezen per thema ook een boek met heel de klas. Iedere leerling krijgt dit boek om op school te lezen en aan het einde van het thema gaat het boek mee naar huis. Zo bouwen de leerlingen ook een eigen mini bibliotheek op. 

 

Wereldoriëntatie 

De zaakvakken worden thematisch gegeven met behulp van de methode blink. Per schooljaar hebben we 5 thema`s, deze thema`s sluiten aan bij de thema`s van lezen. Tijdens een thema komen verschillende doelen aan bod van onder andere geschiedenis, aardrijkskunde, Natuur en techniek.

 

projectblokken

Dit schooljaar starten we met projectblokken. Op woensdag en donderdagmiddag vinden deze blokken plaats. De leerlingen krijgen dan les in een bepaald vak en gaan groepsdoorbrekend aan de slag. Momenteel worden de groepen verdeeld in een groep 4/5 en 6/7/8. Per middag staat er voor de groep 1 of 2 vakken centraal. Deze vakken wisselen per periode af. Zo krijgt een leerlingen dus niet meer elke week een half uur engels, maar een periode lang engels en dan even een periode niet. De vakken die in projectblokken worden gegeven zijn: Verkeer, GVO/HVO, Techniek&wetenschap,Muziek, Leesplezier, Project rekenen, Engels, Digitale geletterdheid,Kunst & cultuur,Burgerschap.

  

Google classroom en thuis oefenen 

Er is een nieuwe groep 5/6 classroom voor de kinderen aangemaakt waar ze onder andere de rooster met de bijbehorende doelen kunnen vinden. Hier zal ook materiaal geplaatst worden voor opdrachten in de klas en eventueel ook voor thuis. 

 

Mocht uw kind graag ook thuis willen oefenen met doelen die hij/zij nog lastig vindt, dan is dat mogelijk. De leerlingen kan via cloudwise inloggen met zijn/haar emailadres en wachtwoord (dit is het wachtwoord dat de leerling zelf aanmaakt aan het begin van het schooljaar). Eenmaal ingelogd kan de leerling bij clasroom, waar het rooster en de doelen van deze week staan. Dit is voor u als ouder ook handig als u wilt weten wat uw kind leert. 

Oefenen met de lesstof kan via snappet. In het werkpakket van de leerling  staan alle doelen waar hij/zij mee bezig is en door dit aan te klikken kan de leerlingen oefenen met het doel. 

 

 Gym

Dinsdagmiddag van 12.30 tot 14.00 uur.