groep 5-6

Welkom op de pagina van groep 5-6

Groep 5/6, 2019-2020

Algemeen:

In groep 5 zitten 13 kinderen; 6 meisjes en 7 jongens. In groep 6 zitten 10 kinderen; 6 meisjes en 4 jongens.

Meester René Tiebout is er van maandag tot en met donderdag. Op de vrijdag is meester René Flohil in de klas. Op dinsdagmorgen zijn juf Jellie en juf Sandra in de klas voor de godsdienstles en Humanistisch vormend onderwijs. (GVO/HVO)

Op woensdagmiddag hebben we een blokuur gymnastiek.

 

Gebruikte methodes en leermiddelen:

Begrijpend lezen; “Denk” + Cito training

Lezen (stil & instructielezen);

Woorden flitsen: Spellingwoorden

Woordenschat, spelling, taal; “Taal actief”

Schrijven; “Pennenstreken” 

Rekenen; “De wereld in getallen” (projecttaak)

Sociaal emotionele ontwikkeling: “Kwink”

Aardrijkskunde; “Meander”

topografie (o.a. Provincies & Hoofdsteden)

Geschiedenis; “Brandaan” (deel groep 6)

Natuur/Techniek; “Naut” (deel groep 6)

Naut en Brandaan om beurten per thema.

 

Andere zaken:

 

School tv: “De buitendienst”

Excursies/projecten; natuurouders

(techniekouders & crea-ouders)

Handenarbeid & tekenen: “creamiddag” op donderdag in het keuze-uur.

Gymles: Op woensdagmiddag (blokuur). Gymspullen verplicht!

Muzieklessen: “Het hele eiland speelt” in samenwerking met de muziekschool.

Leerlingvolgsysteem Parnassys, Cito’s, Methodetoetsen

Overleg & leerlingbesprekingen, rapporten, groepsplannen. Consultatiegesprekken.

Huisbezoeken & contactmiddagen –avonden.

Werken op niveau;

individueel, in tweetallen

of in kleine groepjes;

Computergebruik: I.C.T. les Jos (gr.6)

Lezen, taal, spelling, rekenen, tafels.

Lange huiswerkopdrachten (2x per jaar).