groep 5-6

Welkom op de pagina van groep 5-6

Welkom in groep 5-6

schooljaar 2020/2021

 

Wij zijn een groep met 19 leerlingen waarvan er 7 in groep 5 zitten en 12 in groep 6.

De leerkrachten die lesgeven / ondersteunen in deze groep zijn: 

 - Meester Sjoerd  maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 

 - Meester René  dinsdag

- Juf Liesbeth, GVO, dinsdag 10.30 tot 11.15 uur of -juf Sandra, HVO , dinsdag 10.30 tot 11.15 uur

-meester Jos, ICT en ondersteuning

-juf Jeannette, onderwijs assistent

 

Wat doen we in 5-6?

Leren/leren 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen weten waarom ze iets leren en hoe het leerproces eruit ziet. Zo maar klakkeloos wat invullen heeft geen zin. Daarom staan de doelen centraal in de les en proberen we de leerlingen zelf in te laten schatten en verwoorden waar zij zitten in het leerproces.

Rekenen
Voor rekenen hebben we de nieuwe methode: Wereld in getallen 5. Deze methode is gestructureerder dan de methode die we hiervoor gebruikten. Zo hebben de leerlingen alleen een werkboek voor rekenen. Ze hebben geen los boek of schrift meer. Daarnaast worden er per week maar 2 doelen aangeboden die de rest van de week ingeoefend worden. 

Taal/spelling
Taal en spelling wordt gegeven via de methode taalactief 4. 

Lezen
Technisch lezen en begrijpend lezen wordt gegeven vanuit de methodiek DENK. DENK is een methodiek van de universiteit Utrecht,  bedoeld om het lezen van kinderen in brede zin op een hoger peil te krijgen en met name het begrijpen en waarderen van teksten.
Er wordt gewerkt aan het maken van "leeskilometers", tekstbegrip en daarnaast ook aan leesplezier en andere tekstsoorten.

ICT
Vanaf groep 5 volgen leerlingen ICT als vak op school, hier leren ze omgaan met toepassingen van ICT , tekstverwerken, presentaties maken maar ook internetveiligheid, omgaan met social media etc. staan op de agenda. Groep 5 krijgt ICT van meester Sjoerd. Groep 6 krijgt ICT van Meester Jos. 

Engels
We gebruiken de methode Groove me.
De leerlingen leren bij deze methode engels door middel van bekende engelstalige liedjes. Het gaat vooral om het spelenderwijs een taal durven leren en de basisbeginselen van de taal. De grammaticale regels worden pas structureel op het voortgezet onderwijs aangeboden. 

 

Wereldoriëntatie 
Omdat we een combinatiegroep hebben en daarbij ook thematisch willen werken zijn de aangeboden thema's van de zaakvakken afhankelijk van wat op dat moment speelt. Gepoogd wordt de stof waar mogelijk aan te laten sluiten op het centrale schoolthema.

Toetsing vindt op allerlei manieren plaats, soms als papieren toets, soms in de vorm van een werkstuk of presentatie.

We zorgen natuurlijk wel er voor dat alle zaken die aan bod moeten komen ook daadwerkelijk de revue passeren. Bij het werken aan een thema wordt vaak vakoverstijgend gewerkt. De kinderen hebben dan bijvoorbeeld niet meer een geschiedenisles of een crea-les. Maar juist een les waarbij crea en geschiedenis ingezet worden in een themales en een leerlingen aan doelen van beide vakken tegelijk werkt. 

Google classroom en agenda
Er is een nieuwe groep 5/6 classroom voor de kinderen aangemaakt waar ze in principe alle informatie kunnen terugvinden die ze nodig hebben om toetsen te leren of om eventuele huiswerkopdrachten te maken. In deze classroom houden we wordt ook een digitaal rooster geplaatst, zodat u thuis ook zicht heeft op wat er te gebeuren staat.

Het is fijn als u uw kind hierbij kunt helpen door samen te kijken naar wat er op de planning staat en hoe handig om te gaan met het plannen van huiswerk en toetsen.

Gym
Dinsdagmiddag van 12.30 tot 14.00 uur.