groep 7-8

Welkom op de pagina van groep 7-8

Welkom in groep 7-8.


Wij zijn een groep met 25 leerlingen waarvan er 13 in groep 8 zitten dit jaar en 12 in groep 7.

De leerkrachten die lesgeven / ondersteunen in deze groep zijn: 

 

- juf Annegien ,maandag, dinsdag en woensdag 

 -juf Jo-Anne, woensdag, donderdag en vrijdag 

- Juf Jellie, GVO, dinsdag 11.15 uur tot 12.00 uur

of

-juf Sandra, HVO , dinsdag 11.15 tot 12.00 uur

-meester Jos, ICT en ondersteuning

-juf Jeannette, onderwijs assistent

 

 

In onze groep werken we met de methode Wereld in getallen voor rekenen, de methode Taal actief 4 voor spelling en taal , de methode Blits voor studievaardigheden en met de methodiek DENK voor begrijpend lezen.

DENK is een pilotproject van de universiteit Utrecht bedoeld om het lezen van kinderen in brede zin op een hoger peil te krijgen en met name het begrijpen en waarderen van teksten.

 Vanaf groep 6 volgen leerlingen ICT als vak op school, hier leren ze omgaan met word, powerpoint, google etc.

Engels wordt in groep 7 - 8 gegeven met de methode Groove me.

De zaakvakken worden gegeven met Naut, Meander en Brandaan. 
Omdat we een combinatiegroep hebben en daarbij ook thematisch willen werken zijn de aangeboden thema's van de zaakvakken afhankelijk van wat op dat moment speelt. Toetsing vindt op allerlei manieren plaats, soms als papieren toets, soms in de vorm van een werkstuk of presentatie.
Door deze combinatie kan de leerstof van het boek van groep 8 kan in groep 7 al aangeboden worden en andersom.
Dit kan door de opzet van de methode die we gebruiken.
We zorgen natuurlijk wel er voor dat alle zaken die aan bod moeten komen in deze twee jaar ook daadwerkelijk de revue passeren.

 
Alle leerlingen hebben een eigen google school account. Deze is gebonden aan de school en vervalt wanneer de leerlingen de school verlaten. Kinderen kunnen hier thuis ook op inloggen. Via deze account hebben ze ook toegang tot google classroom. Hierin kunnen ze alle leerstof die thuis nodig of handig kan zijn terugvinden om bijvoorbeeld te kunnen leren voor toetsen.

De nadruk in groep 7 - 8 ligt op het zelfstandig worden, zelf verantwoordelijkheid leren dragen. 
Om deze reden werken we bijvoorbeeld met agenda's in plaats van huiswerkbrieven voor deze groep. Alle kinderen krijgen een agenda van school op het begin van het schooljaar. Deze agenda moeten ze dagelijks mee naar school en weer mee naar huis nemen.

Elk schooljaar zijn er ook een aantal buitenschoolse activiteiten zoals schoolvoetbal, sportdag, schoolkamp , opruimdag.

Samen met de ouders en de leerlingen gaan we er weer een gezellig en goed jaar van maken.