groep 7-8

Welkom op de pagina van groep 7-8

Welkom in groep 7-8.

 

Wij zijn een groep met 19 leerlingen waarvan er 11  in groep 8 zitten dit jaar en 8 in groep 7.

De leerkrachten die lesgeven / ondersteunen in deze groep zijn: 

-  juf Annegien  maandag, dinsdag en woensdag 

- juf Jo-Anne    donderdag en vrijdag 

- juf Jeanette, onderwijsassistente en stagiaire Pabo

 

Wat doen we in 7-8 

Taal-rekenen-spelling

Deze vakken worden aangeboden via Snappet en via papier. 

Snappet is een digitaal programma dat de leerling volgt en adaptief is. Dat wil zeggen , wanneer een leerling meer aankan worden de opgaven lastiger, vindt een leerling iets nog lastig dan worden de opgaven iets eenvoudiger.
Verder biedt Snappet directe feedback bij foute antwoorden ( en is dus vele malen effectiever dan aan het einde van de les nakijken en je fouten verbeteren ( voor veel leerlingen toch erg aanlokkelijk om de antwoorden even te onthouden en over te nemen in hun schrift )

Dit werkt alleen wanneer de leerkrachten hier ook goed de vinger aan de pols houden, de voortgang bewaken en de kwaliteit bewaken en zorgen dat de leerlingen de feedback krijgen die nodig is.
We zijn in de thuiswerkperiode vorig jaar hier mee gestart en hebben inmiddels al een fors aantal trainingen gevolgd hiervoor. Ook dit jaar lopen deze trainingen nog door.

Naast het aanbod in Snappet vinden we het belangrijk dat kinderen ook voldoende blijven oefenen met het schrijven in schriften, voor bijna alle doelen zijn er dus ook verwerkingsmomenten op papier voor de leerlingen. We hopen zo het beste uit twee werelden te combineren.

Begrijpend lezen

We gaan dit jaar verder met Blink lezen, een nieuwe leesmethode die op een speelse manier het begrip maar ook de leesvaardigheid in technisch opzicht ondersteunt. We werken met thema's waar we zoveel mogelijk andere vakken aan proberen te koppelen. Vorig jaar hebben we er al even aan kunnen snuffelen maar was de methode grotendeels nog niet klaar voor deze groep. Inmiddels is er meer beschikbaar.

Engels

Door de nieuwe inrichting van het onderwijs dit jaar moeten we wat schuiven met dit vak.  Naast het intensief aanbieden in de nieuwe projectblokken zullen we in de klas ook regelmatig aandacht schenken aan dit vak. Het zal vooral spelenderwijs zijn en gericht op durf en vaardigheid in spreken, luisteren en een klein beetje schrijven.9

Wereldoriëntatie 

We werken met Blink geïntegreerd waardoor alle wereldoriënterende vakken in logische samenhang zullen worden aangeboden. 

Google classroom en agenda
Er is een nieuwe groep 7-8 classroom voor de kinderen aangemaakt waar ze in principe alle informatie kunnen terugvinden die ze nodig hebben.
In deze classroom houden we zoveel mogelijk ook een digitale agenda bij zodat u thuis ook zicht heeft op wat er te gebeuren staat.
Wel moeten de kinderen ook leren om met een papieren agenda om te gaan en deze te gebruiken thuis. Deze agenda krijgen ze van school.
Het is fijn als u uw kind hierbij kunt helpen door samen te kijken naar wat er op de planning staat en hoe handig om te gaan met het inplannen van huiswerk en toetsen.
Groep 7-8 is gericht op steeds zelfstandiger om kunnen gaan met huiswerk en eigen verantwoordelijkheid voor acties.

gym
Maandag van 12.30 tot 14.00 uur. 

Voor groep 8 zullen de voorlopige adviezen rond de herfstvakantie gegeven worden, afhankelijk van wanneer de informatie voor het VO ook beschikbaar is.