Kernwaarden - Missie - Visie

Kernwaarden

Samen leren met plezier - Vertrouwen - Betrokkenheid - Gezien, gehoord, geliefd - Laagdrempelig

Onze missie

Voorop binnen ons onderwijs staat het creëren van een veilige en uitdagende leeromgeving, waarbinnen kinderen optimaal tot hun recht komen.
Het team realiseert dit door veel persoonlijke contacten, goede relaties en afstemming van het onderwijs in samenwerking met ouders en de kansen die de omgeving biedt.

Onze visie

 Elk kind is uniek en heeft de regie over zijn eigen talenten.

 Identiteit

Op onze school zijn alle kinderen welkom. We streven ernaar om alle kinderen samen te leren werken ongeacht cultuur, religie, gender of achtergrond. Hierbij hoef je niet je eigen cultuur/overtuiging los te laten maar leren we kinderen ruimte te maken voor andere zienswijzen.

Talentontwikkeling

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. We willen de kwaliteiten van de kinderen benutten door de kinderen te leren waar hun kansen liggen en ruimte te bieden om de talenten te ontwikkelen. We denken in kansen en in oplossingen. 

Leerklimaat

Kinderen leren niet allemaal in hetzelfde tempo. Om deze reden stemmen wij ons onderwijs af op de ontwikkeling, leerbehoeften en talenten van ieder kind. Middels planmatig werken, groepsplannen en individuele plannen, stemmen wij de leerstof en instructie af op het kind.

We bereiden de kinderen voor op de toekomst door ervoor te zorgen dat de kinderen goed toegerust zijn met kennis en vaardigheden, zodat zij na groep 8 vol zelfvertrouwen de volgende stap kunnen maken naar het voortgezet onderwijs.

 Schoolklimaat

Op Het Stelleplankier streven wij naar een klimaat waarin kinderen zich prettig en veilig  voelen, met plezier leren en waar gewerkt wordt aan normen en waarden. Om dit te bereiken, besteden wij planmatig aandacht aan het sociaal- en emotioneel leren met behulp van de methode Kwink en HIRO.