Onderwijs

Het Stelleplankier staat voor:

  • Adaptief onderwijs                                                                                                                               Adaptief onderwijs gaat uit van de verschillen tussen kinderen en stemt het onderwijs af op de behoefte van de leerlingen;
  • Samenwerkend leren en 21 eeuwse vaardigheden als:  creativiteit, ICT-vaardigheden en probleemoplossend denken;
  • Doelgericht leren en betrokkenheid bij de les en elkaar;
  • Met plezier leren vanuit een veilige en geborgen omgeving;
  • Sociaal- en emotioneel leren middels de methode Kwink; 
  • Een dorpsschool met aandacht voor de omgeving in brede zin;
  • Een kleine, gezellige school waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar kennen, waardoor de betrokkenheid groot is.